Linux Temel ve En Sık Kullanılan Komutları 1

Selamlar arkadaşlar bu makalemde sizlere Linux üzerinde kullanılan en Temel ve Sık kullanılan komutları anlatacağım. Örneklerimi çalıştırdığım kullandığım Linux sürümü ise Ubuntu 18‘dir.

Önemli not :  Yazılan Kodlarda Büyük Küçük Karakter Uyumu Vardır.

PWD = İçinde bulunulan dizinin yolunu vermektedir.
-L = Çalışılan dizini Mantıksal (Logical) olarak gösterir.
-P = Sembolik bağlantıları çözerek Fiziksel çalışma dizinini gösterir.

LS = İçerisinde bulunduğunuz dizinin ( Dosya ve Alt Dizinler ile ) içeriğini listeler.
-l = Listelemeyi ayrıntılı olarak yapar.
-a = Listelemeyi gizli klasörlerle birlikte yapar. (. (nokta) ile başlayan)
-A = . ( İçinde olunan dizin ) ve .. ( Bir üst dizin ) hariç dosyaları listeler.
-F = Dosyaları ayırt etmek için Dizinlerin sonuna (/), Çalıştırılabilir dosyaların sonuna (*), Sembolik Linklerin sonuna (@), Soket Dosyalarının sonuna (=) ve FIFO dosyalarının sonuna (|) işareti koyar.
-r = Listelemeyi Z‘den A‘ya olacak şekilde yapar.
-S = Boyut sıralaması yaparak, yüksek boyutluları yukarıya taşır.
-t = Son güncelleme zamanına göre listeleme yapar.
-G = Gruplar listesini göstermeden listeleme yapar.
-n = Kullanıcı Adı yerine Kullanıcı ID‘sini gösterir.
-h = Listelemede çıkan sonuçları daha anlaşılır şekilde yazar.

Aynı şekilde bu parametleri yan yana sıralayarak da kullanmamız mümkündür. -al olarak kullanılması durumunda Listeleme ve Gizli Klasörleride gösterme yapar. -alGh olarak yapıldığında Listelemeyi, Gizli Dosyalarla birlikte, Grup alanı olmadan ve Human Readable şekilde yapar.

Ayrıca ayrıntılı olarak listeleme yapmanız durumunda dosya türlerinide satır başında görebilirsiniz. Anlamlarını aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

b = Blok Dosya
c = Karakter Dosyası
d = Dizin Dosyası
l = Sembolik (Link) bağlantısı
s = Soket haberleşme dosyası
p = FIFO, Pipe Dosyası
= Normal Dosya

CD = Kodu yardımıyla dizinler arasında geçiş yapmanız sağlanmış olur.
cd / = Kök dizine gider.
cd ~ = Kullanıcının Home dizinine gider.
cd [yol/dizin_adı] = Yazılan dizin adına gider.
cd [dizin1]/[dizin2] = Atlamalı olarak belirlenen Path‘de bulunan dizine gider.
cd .. = Bir önceki dizine geri döner.
cd ../../ = İki dizin alta iner.

/ = Kök dizin anlamına gelir.
~ = Home dizini anlamına gelir.

MKDIR = Klasör (Dizin) oluşturma.
mkdir [yol/dizin1] [yol/dizin2] = Birden fazla dizin oluşturmak için dizin adları yan yana yazılmalıdır.
mkdir “Dizin Adı” = Boşluklu bir dizin adı verebilmek için ” (Tırnak) işareti kullanılmalıdır.
mkdir path/[yol/DizinAdı] = Belirlirli bir path‘de dizin oluşturmak için kullanılır.
mkdir dizin\ adı = Boşluklu yazabilmek için \ işaretinden sonra devam edilmelidir. Buda farklı bir yöntemdir.
mkdir -p [dizin1]/[dizin2]/[dizin3] = Oluşturulan dizinin üst dizinleri yoksa onlarıda oluşturur.

TOUCH = Belirtilen Dosya mevcut ise Erişim ve Değiştirilme zamanlarını günceller, Dosya yok ise oluşturma işlemini yapar ve varolan dosyanın üzerine yazma işlemi yapmaz.
touch [yol/dosya_adı] = Dosya oluşturur.
touch “dosya adı1” “dosya adı2” = Dosyaya Boşluklu isim vermek için kullanılır.
touch dosya\ adı1 Dosya\ ad2 = Dosyaya Boşluklu isim vermek için kullanılır.

CAT = Çıktıyı ekrana basmak için kullanılır.
cat [yol/dosya_adı] = Çıktıyı ekrana basmak için kullanılır.
cat > [yol/dosya_adı] = Dosya oluşturulur ve yazım modunda açılacaktır. istediklerinizi yazdıktan sonra Ctrl + D tuşları ile sonlandırma yapabilirsiniz. Aynı komutu çalıştırıp yazım işlemi yaparsanız üstüne yazıcaktır ve eski datalar gidecektir. Ancak >> işareti koymanız durumunda alt satırlardan devam edecektir.
cat -b [yol/dosya_adı] = -b parametresi ile boş olmayan her satıra bir numara verecektir. -n parametresini kullanırsanız tüm satırları numaralandıracaktır.

WC = Kelime, Satır, Karakter ve Byte sayımı yapar. Girdiyi standart girişten ya da parametrede verilen dosyadan almaktadır.
cat [yol/dosya_adı] | wc -l = Döküman içerisinde bulunan Satır sayısını verir.
wc -c [yol/dosya_adı] = Döküman içerisindeki Byte‘ları sayar.
wc -m [yol/dosya_adı] = Dökümandaki karakter sayısını verir.
wc -w [yol/dosya_adı] = Döküman içerisindeki kelime sayısını verir.

HEAD = Verilen dosyanın ilk satırlarının görüntülenmesini sağlar.
head [yol/dosya_adı] = İlk satırları gösterilir. Varsayılan olarak 10 satırdır.
head -n [rakam] [yol/dosya_adı] = -n parametresi ile birlikte verilen rakam kadar yukarıdan satır gösterir.
head -n [rakam] [yol/dosya_adı1] [yol/dosya_adı2] = Birden fazla dosya verilmesi durumunda ==> xxx <== ayıracı ile üsten verilen rakam kadar satır gösterir.

TAIL = Verilen dosyanın Son satırlarının görüntülenmesini sağlar.
tail -n [rakam] [yol/dosya_adı] = -n parametresi ile verilen rakam kadar son satırlardan ekrana çıktıları verir.
tail -c [rakam] [yol/dosya_adı] = -c parametresi ile verilen rakam kadar byte boyutunda sondan ekrana çıktı sağlar.
tail -f [yol/dosya_adı] = -f parametresi ise imleci hazırda bekleterek güncellenen her bilgiyi anlık olarak ekrana yazar. Bunu bir log dosyasına yaptığınızı düşünürseniz her yeni log ekrana direk olarak gelecektir.

MORE = Dosyanın içeriğini sayfa sayfa görmek için kullanılır. Dosya uzunluğu bir sayfadan fazlaysa Enter tuşu ile satır satır ilerleyebildiğiniz gibi Space tuşu ile sayfa sayfa ilerleyecektir.
more [yol/dosya_adı] = Dosyayı satır satır ya da sayfa sayfa gösterir.

LESS = More komutunun gelişmişidir. More ile geriye gidilemezken less ile bunu yapabiliyoruz.
less [yol/dosya_adı] = Dosyanın içeriğini gösterir. : (İki nokta) işaretini gördüğünüzde klavye ile dosya içerisindeki loglarda gezinebilirsiniz. :q ile çıkış yapabilirsiniz.

NL = Satır başlarına Satır Numarası ekler.
nl [yol/dosya_adı] = Satır numaları ekler.

CUT = Sütun seçme işlemi yapar ve seçilen sütunları gösterir. Sütun seçme işlemi bir ayraca göre yapılabildiği gibi sabit bir boyda da yapılabilir.
-d = Ayraç belirlemek için kullanılır.
-f = Ayraçlardan sonra kaç kelime göstereceğini gösterir. – (tire) kullanarak aralık belirlenirken, , (Virgül) kullanarak belirli alanları göstermektedir.
cut -d [ayıraç] -f[sayı1(- ,)sayı2] [yol/dosya_adı] = Bu kod sayesinde belirlenen ayraç ile kaç alan gösterebileceğinizi seçebilirsiniz.

Bir Sonraki Makalemde Görüşmek Üzere, Kolaylıklar dilerim.

Bir Cevap Yazın