Linux Temel ve En Sık Kullanılan Komutları 3

Selamlar arkadaş bilinmesi gereken komutların devamını yazacağım bu makalemde.

TR = Tekrar eden karakterleri değiştirmek, silmek veya sıkıştırmak için kullanılır.
tr [VarOlanDeğerler] [YerineGelecekler] < [Giriş_Dosyası] > [Kayıt_Edilecek_Dosya] = Bu Syntax‘ı kullanmanız durumunda var olan değerler, yerine gelecek olan değerler ile değiştirilicektir. Bu değerleri Giriş dosyasında kontrol edip değiştirip Kayıt edilecek dosya yolunda yeni bir dosyaya atacaktır.
> tr a-z A-Z < aldosya > veryenidosya = A‘dan Z‘ye kadar olan küçük karakterleri büyük karakter yapacak ve veryenidosya içerisine yazacaktır.
> tr ‘{}’ ‘[]’ = Süslü parantezleri Köşeli parantez ile değiştirecektir.
> tr [:space] ‘\t’ = Boşluk karakterlerini Tab olarak değiştirecektir.
-s = Tekrar eden karakterleri sıkıştırma işlemi yapar.
> echo “Selam     Millet” | tr -s [:space] ‘ ‘ = Birden fazla olan boşluk‘u bir adete sıkıştıracaktır.
-d = Belirlenen karakterleri silecektir.
> tr -d [:digit] = Numaları silecektir.

PASTE = İki dosyayı satır satır veya sütun sütun birleştirmek için kullanılır. Herhangi bir parametre vermezsek CAT ile aynı işlevi yapar.
> paste -d “,” -s < virgul = Kod yardımıyla dışarıdan alınan virgul dosyasında bulunan dataları , (virgül) ile ayırıp ekrana yazmaktadır.
> paste -d “,” -s < virgul > yeni = Bu çıktıları farklı bir dosyaya atmak > [Dosya_Adı] kullanmanız gerekmektedir.
> paste -s virgul yeni = İki dosyayı birleştirerek göstermektedir.
> paste –version = Sürüm bilgisini görebiliriz.
> paste -d ‘\n’ -s virgul yeni = Her dökümanın satırını bir aşağıya atar.

SORT = Dosyadaki satırları sıralamak için kullanılan komuttur.
-n = Numeric sıralama yapar.
-f = Büyük/Küçük harf ayrımı yapmadan sıralar.
-r = Sıralama sonucunu ters listeler.

UNIQ = Bir döküman içerisinde birden fazla aynı satır bulunması durumunda tek satır olmasını sağlamak için kullanılır. Genellikle Sort komutu ile sıralama yapıldıktan sonra kullanılır.

FILE = Dosya türlerini görmek için kullanılan komuttur.

TEE = Komut çıktısını hem dosyaya hem de Stdout dosyasına yazar.
-a = Dosyaya ekleme yapar mevcut dosyayı silmez.

ENV = Çevre değişkenlerini görüntülemek için komutu kullanırız.

SET = Çevre değişkenlerini değiştirmek için kullanılır.
UNSET = Tanımlı olan bir Çevre Değişkenini silmek için kullanılır.

ÇEVRE DEĞİŞKENLERİ = Bu değişkenler, programlama dillerindeki değişkenler (Variable) gibi belirli bilgileri taşıyan özel stringlerdir. Çağırmak için değişken adının başına $ (Dolar) işareti eklenmelidir.
$PATH = Verilen komutların hangi dizinlerde aranacağını belirler.
$HOME = Kullanıcının ev dizinini gösterir.
$SHELL = Kullanıcının kabuğunun tam yolunu gösterir.
$LANG = Sistemde tanımlı Dil ayarlarını gösterir.

UNAME = Sistem hakkında bilgi veren komuttur.
-a = Bütün bilgiyi göstermektedir.
-s = Kernel adını vermektedir.
-n = Bilgisayar adını vermektedir.
-r = Kernel Release bilgisini verir.
-v = Kernel Versiyon bilgisini verir.
-m = OS Sürüm bilgisini verir. (x86 veya x86_64)
-p = İşlemci mimarisi bilgisini verir. (x86 veya x86_64)
-o = İşletim sistemi bilgisini verir.

HOSTNAME = Bilgisayar adını göstermektedir. -I ile kullanılması durumunda cihazın ip adresini vermektedir.

UPTIME = Sistemin ne zamandan beri aktif şekilde çalıştığını göstermektedir.
LAST REBOOT = Yeniden başlatma günlüğünü göstermektedir.
DATE = Tarihi göstermektedir.
CAL = Takvimi göstermektedir.
W = Sistemde kimin olduğunu göstermektedir.
WHOAMI = Kim ile sisteme giriş yapıldığını göstermektedir.

DMESG = Açılış loglarının görüntülenmesini sağlayan komuttur.
> CAT /proc/cpuinfo = CPU ile ilgili bilgileri bulabileceğiniz Path’tir.
> CAT /proc/meminfo = RAM ile ilgili bilgileri bulabileceğiniz Path’tir.

FREE = Kullanılan ve Kullanılmayan RAM miktarlarını gösteren komuttur.
-h = Daha okunaklı bilgiler şeklinde gösterir.
-m = MB cinsinden bilgileri gösterir.
-g = GB cinsinden bilgileri gösterir.

LSUSB = Bir usb sisteme bağlandığında 1-127 arasında bir numara ataması yapılır. Bağlı cihazları listemek için bu komut kullanılır.
> find /dev/bus = Sistemde ne kadar USB aygıtın tanımlı olduğunu görmek için bu komut çalıştırılır.
> lsusb -D /dev/bus/usb/002/005 = Belirli bir aygıt için bilgilendirme almak için kullanılan komuttur.
-v = parametresi ile daha fazla ayrıntı görmeniz mümkündür.

DMIDECODE = BIOS‘dan DMI/SMBIOS bilgilerini alarak bize gösterir.

Bir sonraki makalemde görüşmek üzere kolaylıklar dilerim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir